Problematyka

To już XXII konferencja, których historia zaczęła się majowymi spotkaniami w Kołobrzegu. Organizowane co dwa lata konferencje Sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTL, na zmianę z konferencjami Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, gromadzą głównie psychologów i lekarzy, naukowców i praktyków, zainteresowanych różnymi problemami zdrowia.

Początkowo interesowano się głównie zaburzeniami psychosomatycznymi w postaci astmy oskrzelowej, wrzodów trawiennych czy nadczynności tarczycy, potem dołączono alergie, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia serca, a jeszcze później bóle głowy, pleców, zaburzenia snu, zmęczenie itp. Dzisiaj medycyna psychosomatyczna to interdyscyplinarny obszar poszukujący związków między czynnikami psychologicznymi, społecznymi i behawioralnymi, a procesami cielesnymi i jakością życia człowieka.

Głównym tematem poprzedniej, XXI konferencji naukowej, która miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 10-11.04. 2014 r. była interdyscyplinarność psychosomatyki. W kolejnej, XXII konferencji zatytułowanej: „PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY” zamierzamy – analizując różne interakcje zachodzące między „umysłem a ciałem” – koncentrować się na holistycznym ujęciu problemów chorego człowieka.

Proponujemy następujące obszary tematyczne, które mogą jeszcze ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń:

  • Kierunki rozwoju psychosomatyki w Polsce i na świecie;
  • Psychosomatyka w praktyce klinicznej: psycho -kardiologia -onkologia -immunologia -dermatologia i in.;
  • Stres a zdrowie;
  • Terapia w zaburzeniach psychosomatycznych;
  • Badania naukowe w różnych obszarach psychosomatyki.