Program konferencji (w przygotowaniu)

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„PSYCHOSOMATYKA – AKTUALNE TRENDY I NOWE PERSPEKTYWY”

Łódź 16-17 maja 2016 r.

PROGRAM KONFERENCJI

HOLIDAY INN - SALA FESTIWALOWA– UL. PIOTRKOWSKA 229/231

16 maja 2016 – PONIEDZIAŁEK

 

 

12:00-

Rejestracja

 

12:00-14:00

Grupa balinta – warsztat – dr I. Kaflik – sala Filmowa, Ip.

 

14:00-14:30

Otwarcie konferencji

 

14:30-16:00

Sesja wykładowa 1

 
 

Przewodniczą sesji: prof. Z. Juczyński i prof. B. Wasilewski

 
 

prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk (WSB, Lublin):

 
 

Psychofizjologia zaburzeń psychosomatycznych

 
 

prof. dr hab. Jan Tylka (UKSW):

 
 

Psychosomatyka czy socjopsychosomatyka?

 
 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński (SAN, Łódź):

 
 

Duchowość a zaburzenia psychiczne (psychosomatyczne)

 
     

16:00-16:30

Przerwa kawowa

 
     

16:30-18:30

Sesja referatowa 1

 
 

Przewodniczą sesji: prof. N. Ogińska-Bulik i prof. K. Schier

 
 

Urszula Bielecka (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)

Katarzyna Schier (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

 
 

Doświadczenie odwrócenia ról w rodzinie u osób z chorobami jelit

 
 

Agata Rudnik, Mariola Bidzan i Joanna Koss

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

 
 

Zasoby psychologiczne pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego.

Doniesienie wstępne

 
 

Aleksandra Dembińska i Edyta Wichary

Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

 
 

Wybrane psychospołeczne korelaty lęku przedporodowego – znaczenie dla praktyki położniczej

 
 

Nina Ogińska-Bulik i Paulina Michalska

Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

 
 

Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym

 
 

Magdalena Kobylarczyk i Nina Ogińska-Bulik

Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki

 
 

Pozytywne skutki traumy związanej z zakażeniem się wirusem HIV – rola ruminacji i strategii radzenia sobie ze stresem

 
 

Agnieszka Krawczyk

Akademia Ignatianum w Krakowie

 
 

Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie z bólem u pacjentów z chorobą nowotworową

 
 

Sebastian Artur Zdończyk

Akademia Pomorska w Słupsku

 
 

Stres a zdrowie psychoseksualne kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi

 
     

19:00-

Spotkanie towarzyskie (Holiday Inn – Restauracja)

 
 

17 maja 2016 – Wtorek

 

8:30- 9:00

Zebranie sekcji Medycyny Psychosomatycznej PTP

 
     

9:00-10:30

Sesja wykładowa 2

 
 

Przewodniczą sesji: prof. L. Golińska i prof. A. Kulik

 
 

prof. dr hab. Mariola Bidzan (UG):

 
 

Niespecyficzny obraz zaburzeń psychosomatycznych na przykładzie naglącego

i wysiłkowego nietrzymania moczu

 
 

prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ):

 
 

Rola procesów poznawczych w rozwoju po traumie u osób zmagających się

z przewlekłymi chorobami somatycznymi

 
 

prof. dr hab. Zygfryd Juczyński (SAN):

 
 

Nadzieja umiera ostatnia – mobilizacja osobowych potencjałów zdrowia

 
     

10:30-11:00

Przerwa kawowa

 
     

11:00-13:00

Sesje referatowa 2

 
 

Przewodniczą sesji: prof. W. Gruszczyński i prof. L. Szewczyk

 
 

Lucyna Golińska

Instytut Psychologii Stosowanej, SAN

 
 

Postrzeganie własnego ciała z perspektywy psychosomatyki w ujęciu psychoanalitycznym

 
 

Irena Leszczyńska

Pracownia Psychologiczna Irena Leszczyńska

 
 

Stres w pracy a dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników platform wiertniczych w Polsce w świetle badań podłużnych

 
 

Agnieszka Kulik

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
 

Zespoły medycznie niewyjaśnione – poszukiwanie wspólnych uwarunkowań na przykładzie PMS i CFS

 
 

Wojciech Gruszczyński

Instytut Psychologii Stosowanej, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 
 

Rehabilitacja lecznicza zaburzeń psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Doświadczenia psychiatry

 
 

Anna Jakubowska-Winecka, Marta Biernacka

Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”

 
 

Postawy rodzicielskie a współpraca w leczeniu u młodzieży z ciężkimi przewlekłymi chorobami

 
 

Magdalena Zadworna-Cieślak

Zakład Psychologii Zdrowia, Uniwersytet Łódzki

 
 

Zdrowie jako symbol szczęścia a zachowania zdrowotne młodzieży

 
 

Joanna Grądziel

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
 

Prężność osobowa a wsparcie społeczne u młodzieży gimnazjalnej

 
     

13:00-14:00

Sesja posterowa

 
 

1. Katarzyna Kościcka (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)

Aleksandra Kroemeke i Zuzanna Kwissa-Gajewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, Warszawa)

Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii)

 
 

Typ choroby i socjodemograficzne predyktory funkcjonowania pacjentów przed zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych

 
 

2. Kamila Czepczor (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach)

Aleksandra Kroemeke i Zuzanna Kwissa-Gajewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii, Warszawa)

Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii)

 
 

Uogólnione poczucie własnej skuteczności, ocena poznawcza a funkcjonowanie pacjentów przed zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych: efekt bezpośredni, pośredni, buforowy

 
 

3. Joanna Koss, Mariola Bidzan, Agata Rudnik

Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

 
 

Poziom odczuwanego lęku porodowego i uzyskiwanego wsparcia społecznego u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka oraz po urodzeniu dziecka

 
 

4. Magdalena Gruszczyńska

Społeczna Akademia Nauk

 
 

Zaburzenia psychosomatyczne w zespole stresu zawodowego u kobiet handlowców

 
 

5. Wojciech Gruszczyński, Andrzej Dryja, Magdalena Gruszczyńska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 
 

Zaburzenia stresowe pourazowe w aktualnej Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) w DSM – 5 ®

 
 

6. Wojciech Gruszczyński, Andrzej Dryja, Magdalena Gruszczyńska, SAN, Łódź

 
 

Badania psychosomatyczne w syndromie autodestruktywności pośredniej bezdomnych mężczyzn

 
 

7. Monika Bąk-Sosnowska

Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych, WNoZ, ŚUM

 
 

Rodzaj aktywności fizycznej a obraz ciała. Czy wybór określonych zajęć fitness ma związek z lepszym postrzeganiem własnego ciała?

 
 

8. Paulina Rosińska

Instytut Psychologii, WFCH, UKSW

 
 

Kondycja zdrowotna młodych dorosłych a strategie radzenia sobie ze stresem

 
 

9. Aleksandra Dembińska

Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

 
 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) w leczeniu i profilaktyce chorób psychosomatycznych

 
 

10. Elżbieta Masiak

Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
 

Muzykoterapia w zaburzeniach psychosomatycznych - w świetle współczesnych badań neurofizjologicznych

 
 

11. Natalia Kajka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 
 

Stres jako przyczyna problemów dziecka – studium przypadku chłopców z zaburzeniami wydalania

 
 

12. Martyna Kaflik-Pieróg, Dorota Strzelczyk

Instytut Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi

 
 

Osobowościowe wyznaczniki satysfakcji z życia kobiet wieku senioralnym

 
 

13. Jolanta Chanduszko-Salska, Ewa Włodarczyk

 
 

Instytut Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi

Związki Friends with Benefits a związki romantyczne

14. Gruszczyńska M., Urban A., Bąk-Sosnowska M.

Zakład Psychologii, Katedra Filozofii i Nauk Hum., WNoZ w Katowicach, ŚUM

Różne formy grupowej aktywności fizycznej a płeć psychologiczna uczestniczek

 
     

14:00-15:30

dyskusja panelowa

 
 

Wprowadzenie: prof. B. Wasilewski (IPS, Warszawa)

Depresja i tanatoza w ujęciu antropologicznym i kulturowym

 
 

Uczestnicy:

 
 

prof. Zofia Rosińska-Zielińska (UW, Warszawa)

Doświadczenie depresji wyrażone w kulturze

 
 

prof. Andrzej Kapusta (UMCS, Lublin)

Depresja i procesy decyzyjne z perspektywy fenomenologicznej i kognitywnej

 
 

prof. Zygfryd Juczyński (SAN, Łódź)

Rola ruminacji w depresji

 

 

15:30-16:00

Zakończenie konferencji