Formularz rejestracyjny

Do zgłoszenia udziału w konferencji oraz wysłania streszczenia wystąpienia należy skorzystać

z dostępnego tutaj formularza.